×
دوشنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۸

خبرهای مرتبط با التحصیل عالی

چقدر از بیکاران تحصیلات عالی دارند ؟
جام نیوز
.
.
...ن می‌دهد که نرخ بیکاری بین آنها به ۱۷.۲ درصد رسیده و حدود یک میلیون و ۲۶۷ هزار نفر از بیکاران را تشکیل می‌دهند. با وجود اینکه از تعداد فارغ التحصیلان بیکار در تابستان ...
چقدر از بیکاران تحصیلات عالی دارند؟
صبحانه آنلاین
.
.
...یل کرده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری بین آنها به ۱۷.۲ درصد رسیده و حدود یک میلیون و ۲۶۷ هزار نفر از بیکاران را تشکیل می‌دهند.با وجود اینکه از تعداد فارغ التحصیلان بیکار در تابستان ...

کلید واژه های دیگر

تمام خبرها با ربات خبردان جمع آوری شده اند