×
سه‌شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۸

خبرهای مرتبط با شاخص بورس

شاخص بورس 905 واحد رشد کرد
تسنیم
.
.
...یان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 3میلیارد و 44میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 988میلیارد تومان در 292هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 905واحدی د...
شاخص بورس 536 واحد افت کرد
تسنیم
.
.
...ی امروز بازار سرمایه تعداد 4 میلیارد و 448 میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 756میلیارد تومان در 302هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 536واحدی د...
شاخص بورس ۱۰۰۱ واحد رشد کرد
جام نیوز
.
.
...های امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 617میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 226میلیارد تومان در 256هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 1001واحدی ...
شاخص بورس 1001واحد رشد کرد
تسنیم
.
.
...های امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 617میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 226میلیارد تومان در 256هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 1001واحدی ...
شاخص بورس 3498 واحد افت کرد
تسنیم
.
.
...دهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 925میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 92میلیارد تومان در 287هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 3498واحدی ...
شاخص بورس 668واحد رشد کرد
تسنیم
.
.
...های امروز بازار سرمایه تعداد 4میلیارد و 484میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 710میلیارد تومان در 290هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 668واحدی د...
صعود ۱۱۵۳ واحدس شاخص بورس
شبکه ایران
.
.
... نفت و گاز و پتروشیمی تأمین شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و پالایش نفت بندرعباس با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند.شاخص‌ها...
شاخص بورس امروز 1153 واحد رشد کرد
تسنیم
.
.
...دهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 822میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 97میلیارد تومان در 261هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 1153واحدی ...
شاخص بورس ۱۴۱۰ واحد افت کرد
اکو فارس
.
.
به گزارش اکوفارس، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 875میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 979میلیارد تومان در 279هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص ب...
شاخص بورس ۱۴۱۰ واحد افت کرد
جام نیوز
.
.
...ان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 875میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 979میلیارد تومان در 279هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 1410واحدی ...
شاخص بورس 1410 واحد افت کرد
تسنیم
.
.
...ان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 875میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 979میلیارد تومان در 279هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 1410واحدی ...
ادامه افت شاخص بورس
شبکه ایران
.
.
در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 875میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 979میلیارد تومان در 279هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 1410واح...
شاخص بورس امروز ۴۴واحد افت کرد
اکو فارس
.
.
...های امروز بازار سرمایه تعداد 3میلیارد و 210میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 189میلیارد تومان در 327هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 44واحدی در...
شاخص بورس امروز 44واحد افت کرد
تسنیم
.
.
...های امروز بازار سرمایه تعداد 3میلیارد و 210میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 189میلیارد تومان در 327هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 44واحدی در...
شاخص بورس امروز 3479 واحد رشد کرد
تسنیم
.
.
...های امروز بازار سرمایه تعداد 3میلیارد و 951میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 497میلیارد تومان در 377هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 3479واحدی ...
شاخص بورس 2530واحد دیگر رشد کرد
تسنیم
.
.
...های امروز بازار سرمایه تعداد 3میلیارد و 585میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 389میلیارد تومان در 329هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 2530واحدی ...
صعود چشمگیر شاخص بورس به ارتفاع 242 هزار واحد
تسنیم
.
.
...های امروز بازار سرمایه تعداد 3میلیارد و 490میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 369میلیارد تومان در 321هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 5108واحدی ...
شاخص بورس تهران باز هم رکورد زد
اقتصاد ایران آنلاین
.
.
#dcImgDiv1{height:201px;}#doc_div1Img{height:207px;} شاخص بورس که از روز گذشته مسیر افزایشی را در پیش گرفت، امروز بیش از چهار هزار واحد افزایش یافت...
شاخص بورس ۳۵۷۳ واحد رشد کرد
اکو فارس
.
.
...ان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 921میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 921میلیارد تومان در 659هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 3573واحدی ...
رشد ۳۵۷۳ واحدی شاخص بورس
شبکه ایران
.
.
در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 921میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 921میلیارد تومان در 659هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 3573واح...
شاخص بورس 3573 واحد رشد کرد
تسنیم
.
.
...ان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 921میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 921میلیارد تومان در 659هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 3573واحدی ...
شاخص بورس ۳۵۷۳ واحد رشد کرد
اقتصاد ایران آنلاین
.
.
به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 921میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 921میلیارد تومان در 659هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص...
افت 1015 واحدی شاخص بورس در اولین روز تابستان
تسنیم
.
.
...ان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 759میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 964میلیارد تومان در 212هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 1015واحدی ...
شاخص بورس ۱۰۱۲ واحد افت کرد
اکو فارس
.
.
...های امروز بازار سرمایه تعداد 3میلیارد و 356میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 713میلیارد تومان در 290هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 1012واحدی ...
شاخص بورس 1012 واحد افت کرد
تسنیم
.
.
...های امروز بازار سرمایه تعداد 3میلیارد و 356میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 713میلیارد تومان در 290هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 1012واحدی ...
شاخص بورس 59 واحد افت کرد
تسنیم
.
.
...های امروز بازار سرمایه تعداد 3میلیارد و 395میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 619میلیارد تومان در 3.6هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 59واحدی در...
صعود شاخص بورس به ارتفاع ۲۳۸ هزار واحد
اکو فارس
.
.
...ای امروز بازار سرمایه تعداد 5 میلیارد و 184میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 883میلیارد تومان در 376هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 4052واحدی ...

کلید واژه های دیگر

تمام خبرها با ربات خبردان جمع آوری شده اند