×
شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
در خبرها
آخرین عکسهای خبری

خبرهای مرتبط با شمال سوریه

دستان خالی اردوغان در بازی با آوارگان سوری
العالم فارسی
.
.
العالم _ سوریهخبر:در حالی که اردوغان با باز کردن مرزها به سوی اروپا درصدد بود تا از برگه مهاجران سوری به اروپا به منظور حصول دست برتر در جنگ در شمال سوریه بهره ...

کلید واژه های دیگر

تمام خبرها با ربات خبردان جمع آوری شده اند