×
سه‌شنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۸

خبرهای مرتبط با عضو شورای پروانه

آغاز به کار هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر
چند ثانیه
.
.
...شای فیلم های متقاضی را برای انتخاب فیلم های بخش سودای سیمرغ و نگاه نو آغاز کردند.کار هیأت انتخاب جشنواره تا اواسط دیماه ادامه خواهد داشت. محمد احسانی عضو شورای پروانه نمایش فیلم...
آغاز به کار هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر
ایلنا
.
.
...ای فیلم های متقاضی را برای انتخاب فیلم های بخش سودای سیمرغ و نگاه نو آغاز کردند.کار هیأت انتخاب جشنواره تا اواسط دی ماه ادامه خواهد داشت. محمد احسانی عضو شورای پروانه نمایش فیلم...
هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر معرفی شد
ستاره ها
.
.
...ن دوره از جشنواره انتخاب فیلم های بخش سودای سیمرغ (مسابقه سینمای ایران) و نگاه نو (ویژه فیلم اول کارگردانان) را بر عهده خواهند داشت. دکتر محمد احسانی عضو شورای پروانه نمایش فیلم...
لیست هیات انتخاب جشنواره‌ی فیلم فجر رسمی شد
آفتاب نیوز
.
.
...ه از جشنواره انتخاب فیلم‌های بخش سودای سیمرغ (مسابقه سینمای ایران) و نگاه نو (ویژه فیلم اول کارگردانان) را بر عهده خواهند داشت. دکتر محمد احسانی عضو شورای پروانه نمایش فیلم...

کلید واژه های دیگر

تمام خبرها با ربات خبردان جمع آوری شده اند