×
دوشنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۸

خبرهای مرتبط با وون

روزگار بد سامسونگ
بورس نیوز
.
.
...کت برای سه ماه منتهی به سپتامبر به احتمال زیاد بیش از نصف سال گذشته کاهش یافته است.انتظار می‌رود سود عملیاتی ساموسنگ برای سه ماه سوم ۷.۷ تریلیون وون کره (۶.۴۳ میلیارد دلار)...

کلید واژه های دیگر

تمام خبرها با ربات خبردان جمع آوری شده اند