×
جمعه، ۱ شهریور ۱۳۹۸

خبرهای مرتبط با پایان سال95

افزایش وام گره‌گشایی به سقف 10 میلیون تومان
شبکه ایران
.
.
...این صندوق در قالب بانکداری شتاب انجام می شود و 100 درصد سهام این صندوق مربوط به کمیته امداد است و در مجموع مالکیت آن با کمیته امداد است. عملکرد آن در پایان سال جزو عملکرد رییس ک...
وام‌ گره‌گشایی به سقف 10 میلیون تومان خواهد رسید
ایلنا
.
.
...این صندوق در قالب بانکداری شتاب انجام می شود و 100 درصد سهام این صندوق مربوط به کمیته امداد است و در مجموع مالکیت آن با کمیته امداد است. عملکرد آن در پایان سال جزو عملکرد رییس ک...

کلید واژه های دیگر

تمام خبرها با ربات خبردان جمع آوری شده اند