×
پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸
۱۵ ۱۳۹۸/۹/۱۸ ۰۰:۳۸

دخل و خرج کشور در آخرین سال قرن

برهمین اساس سقف کل بودجه با رشد 14 درصدی مواجه شده است و قرار است 48.2 هزار میلیارد تومان صادرات نفت داشته باشیم که با توجه به نرخ 50 تا 52 دلاری هر بشکه نفت می‌بایست روزانه بیش از 600 هزار بشکه نفت به فروش برسد. بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی سال آینده از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود.

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ ۵۶۳ هزار میلیارد تومان است.به این ترتیب، منابع عمومی بالغ بر ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیز ۷۹ هزار میلیارد تومان منظور شده است.

از سوی دیگر، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 1483 هزار میلیارد تومان است.سیاهه درآمدهای اصلی دولتبررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۹ حاکی از کاهش وابستگی به نفت با افزایش ۲۳ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی و افزایش ۴۵ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های دولتی است.

میزان درآمدهای نفتی در بودجه امسال ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. اما دولت ۶۸ هزار میلیارد تومان تنها از دو محل درآمدهای مالیاتی و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول افزایش درآمد در نظر گرفته است. در هر کدام از بخش‌های دیگر درآمدی نیز افزایش اتفاق افتاده است تا ضمن جبران کاهش منابع حاصل از فروش نفت، وابستگی بودجه به نفت به میزان قابل توجهی کم شود.

۴۸.۲ هزار میلیارد تومان درآمد نفتیمنابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در کل درآمدهای دولت به میزان ۴۸ هزار و ۲۹۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در بودجه سال ۹۸، سهم این درآمدها ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین میزان درآمدهای نفتی در بودجه امسال حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

البته در اصلاحاتی که درنیمه امسال برای بودجه با کاهش سقف فروش نفت به 300 هزار بشکه رخ داد، درآمدهای نفتی به 61 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتیسهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌ که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم مصوب امسال است.

در بودجه ۹۸، سهم درآمدهای مالیاتی حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که طی ۸ ماه نخست امسال، حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.۴۹.۵ هزار میلیارد تومان، درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموالدولت برای سال آینده، ۴۹ هزار و ۵۴۵ میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان درآمد از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی کرده است.

این رقم حدود هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای نفتی بودجه است. در بودجه سال ۹۸ منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول تنها ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. بنابراین در بودجه امسال، دولت درآمد خود از واگذاری اموالش را بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.۳۰ هزار میلیارد تومان، درآمد حاصل از مالکیت دولتدرآمدهای حاصل از مالکیت دولت برای سال ۹۹ با افزایش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته، ۳۰ هزار و ۵۰۸ میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

. این منبع درآمدی در بودجه سال ۹۸، ۲۵ هزار و ۲۶۰میلیارد تومان بود.توزیع.....


کد خبر : 1080446  |  شبکه ایران