×
دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱ ۱۳۹۸/۲/۲۷ ۰۰:۳۳

خیمه رمضان مسکو؛ نماد تعامل مسلمانان روسیه و جهان اسلام

به گزارشادیان نیوز؛ خیمه رمضان برنامه‌ای خیریه و فرهنگی است که به همت اداره دینیمسلمانان مسکو و با حمایت اداره دینی مسلمانان روسیه و دولت مسکو برگزار می‌شود.این برنامه هر سال در ماه رمضان در کنار مسجد جامع پارک پیروزی مسکو برگزار می­‌شودو توانسته است طی چهارده سال گذشته موجب همبستگی مسلمانان روسیه با یکدیگر و بامسلمانان دیگر کشورها شود و به برنامه‌ای نمادین تبدیل شود که نمایانگر حیاتفرهنگی و اعتقادی مسلمانان مسکو است.
در اینبرنامه یک ماهه، هر شب روزه‌داران زیادی برای صرف افطار دعوت می‌­شوند و برنامه‌هایهنری و فرهنگی اقوام مختلف مسلمانان روسیه و دیگر ملت‌ها را تماشا می­‌کنند و اینتعامل امکان آشنایی بیشتر آنان را با یکدیگر و مشارکت جمعی در کار خیر را برای همهفراهم و بر پیوستگی اعتقادی و اجتماعی مسلمانان با یکدیگر و ضرورت تعامل با دیگراقوام و اعتقادات تأکید می‌کند.
صنعت غذایحلالغذاهاییکه در افطارهای خیریه خیمه رمضان صرف می‌­شود از فرهنگ غذایی و سنت‌های فرهنگیاقوام مختلف متأثر است و رایگان در اختیار روزه‌داران قرار می‌گیرد و بیانگر تنوعغذایی جامعه مسلمانان است. به علاوه هر شب صنعت غذای حلال هم معرفی می‌­شود.بنا به اعلامرایزنی فرهنگی ایران در روسیه، در خیمه رمضان برنامه‌های مختلف حمایتی برای فراهمکردن امکان زیست بهتر معلولان، بازنشستگان، نیازمندان، کودکان و.
.. نیز اجرا می‌شود.در طولماه رمضان نمایندگان ادیان رسمی، اعضای دولت، نمایندگان دومای روسیه، شورایفدراسیون روسیه، اندیشمندان، اهالی هنر و فرهنگ، تجار و بازرگانان، نمایندگاناقوام و ملیت‌های مختلف در این برنامه حضور می‌یابند و همراهی خود را با برگزار‌کنندگاناعلام می­‌کنند.برخینهادهای دینی مانند مرکز فرهنگی «دار» و بنیاد خیریه «زکات»، که فعالیت خیریهدارند در این مراسم معرفی می‌شوند، طرح و برنامه‌های خود را درباره کمک بهنیازمندان و معلولان در روسیه و خارج از این کشور معرفی می‌­کنند.
جامعه شیعیانمسکو نیز برنامه‌های خود را همچون دیگر نهادهای دینی و خیریه‌ معرفی می­‌کند.برنامهامسالهر سالبرنامه‌های این خیمه به موضوعی خاص می‌­پردازد. سال گذشته موضوع اصلی معرفیپیامبران الهی بود. امسال موضوع کلی خیمه با عنوان «خانه حکمت» است که به معرفیدانشمندان و مفاخر جهان اسلام می­‌پردازد و اهمیت فراگیری علم و دانش را برای هرمسلمانی بیان می‌­کند.
.خیمهرمضان.....

کد خبر : 477476  |  ادیان نیوز