×
سه‌شنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۸
۱۳ ۱۳۹۸/۶/۲۱ ۱۳:۲۲

قیمت انواع برنج داخلی،‌خارجی و تنظیم بازاری در میادین میوه و تره‌بار

بر اساس اعلام سازمان میادین میوه وتره بار در بین انواع برنج ایرانی؛ هر کیلوگرم برنج هاشمی و طارم کشت دوم در بسته 4.5 تا 10 کیلوگرمی با قسمت 24 هزار تومان گران‌ترین و هر کیلوگرم برنج معطر درسایر انواع (گرده، چمپا،‌عنبر بو و...) در بسته 1 تا 3 کیلوگرمی با قیمت 15 هزار تومان ارزان‌ترین آن‌ها هستند.

در بین انواع برنج وارداتی؛ هر کیلوگرم برنج وارداتی پاکستان سوپر باسماتی در بسته 4.5 تا 10 کیلوگرمی با قسمت 11 هزار تومان گران‌ترین و هر کیلوگرم برنج هندی دانه کوتاه درجه دو در بسته 4.5 تا 10 کیلوگرمی با قیمت 4 هزار و 300 تومان ارزان‌ترین آن‌ها هستند.در بین انواع برنج تنظیم بازاری؛‌ هر کیلوگرم برنج وارداتی هندی دانه بلند 1121 کیسه قرمز (GTC) در بسته 4.

5 تا 10 کیلوگرمی با قسمت 7 هزار و 400 تومان گران‌ترین و هر کیلوگرم برنج وارداتی هندی دانه کوتاه R13 کیسه سبز (GTC) در بسته 4.5 تا 10 کیلوگرمی با قیمت 2 هزار و 600 تومان ارزان‌ترین آن‌ها در میادین میوه وتره‌بار هستند.همچنین هر کیلوگرم برنج قهوه‌ایدر بسته 4.5 تا 10 کیلوگرمی با قیمت 21 هزار تومان عرضه می‌شود.

قیمت انواع برنج در میادین میوه و تره‌بارنوع برنج ایرانیقیمت هر بسته 1 تا 3 کیلوگرمیقیمت هر بسته 4.5 تا 10 کیلوگرمیفجرفله1750018500طارم اصل2100022000دودی پرمحصول1900020000شیرودی1650017500هاشمی2100022000نیمدانه پرمحصول-10000نیمدانه معطر-12500ندا1600017000دمسیاه2100022000برنج معطر ایرانی سایر انواع (گرده، چمپا،‌عنبر بو و.

..1500016000برنج هاشمی و طارم کشت دوم2300024000 نوع برنج وارداتیقیمت هر بسته 4.5 تا 10 کیلوگرمیهندی- برنج دانه بلند 1121درجه B7300هندی - برنج دانه بلند1121 درجهA7500هندی - برنج دانه بلند ممتاز7800هندی-برنج دانه کوتاه درجه دو4300هندی- دانه کوتاه درجه یک4800هندی- برنج دانه بلند1121درجهD6300هندی- برنج دانه بلند1121درجهC7000تایلندی- برنج وارداتی – افتخار قرمز، فدک سفید، شاهی و.

...5400تایلندی - برنج وارداتی هومالی6000تایلندی - برنج وارداتی با برند بره نشان و دلفارد نشان5500برنج وارداتی انواع پاکستانی7500برنج وارداتی پاکستان باسماتی8000برنج وارداتی پاکستان سوپر باسماتی11000 نوع برنج تنظیم بازاریقیمت هر بسته 4.5 تا 10 کیلوگرمیتنظیم بازار- برنج وارداتی هندی دانه بلند 1121 کیسه قرمز (GTC)7400تنظیم بازار -برنج وارداتی تایلندی (GTC) رده ب4700تنظیم بازار -برنج وارداتی هندی دانه کوتاه R13 کیسه سبز (GTC)2600 .

..


کد خبر : 885666  |  ایلنا

اخبار مرتبط